Există atâtea aspecte de care depinde succesul unei afaceri, însă una dintre cele mai importante se referă la managementul resurselor umane, dat fiind că pe fiecare poziție din firmă trebuie să fie o persoană potrivită care să realizeze cel mai bine și eficient sarcinile de lucru. În acest sens, recrutarea oamenilor potriviți la locul potrivit devine – sau ar trebui să devină o prioritate pentru orice companie. Recrutarea este mai mult decât un simplu proces de selecție în vederea angajării. Recrutarea este despre identificarea angajaților potriviți din toate punctele de vedere, nu numai în ceea ce privește pregătirea profesională a acestora.

Procesul de recrutare, unul dintre punctele cheie ale unei afaceri

O afacere nu este doar despre bani, despre profit și despre produse și servicii oferite clienților. O afacere este și despre oamenii din spatele ei, iar în acest sens, procesul de recrutare devine unul de o importanță majoră. De ce? Pentru că acestuia i se datorează ocuparea funcțiilor din cadrul unei companii de oamenii potriviți. Iar pentru a ajunge la îndeplinirea acestui scop, există mai mulți pași importanți de făcut.

Recrutarea este un proces de colectare, de determinare și de evaluare a informațiilor despre fiecare candidat. Prin intermediul acestui proces trebuie ca organizația să obțină persoanele potrivite, care au abilitățile potrivite, la locul de muncă potrivit, astfel încât acestea să poată crește probabilitatea succesului afacerii.

Un proces de recrutare eficient prin respectarea câtorva condiții

Procesul de recrutare și selectie al unei firme de recrutare Executive Search trebuie să aibă la bază câteva criterii esențiale. Acestea se referă atât la atitudinea pe care trebuie să o aibă recrutorul în fața candidaților, cât și la aspectele puse în practică ale strategiei de recrutare.

Din acest punct de vedere, un bun recrutor este acela care înțelege relația existentă între dezvoltarea afacerii și angajații companiei, cel care are acces la o bază de date amplă de candidați, astfel încât să aibă posibilitatea de a-i alege în funcție de nevoi specifice pe cei mai buni dintre aceștia, cel care realizează o recrutare calitativă, într-un timp cât mai scurt posibil, cel care adoptă o abordare etică a procesului de recrutare.

De asemenea, un recrutor eficient este acela care testează profesional candidații și îi evaluează din punct de vedere psiho-profesional utilizând instrumente valide în acest scop, cel care este capabil de a întocmi un raport de recrutare în mod detaliat, cel care este consecvent în activitatea profesională desfășurată.

Cum poate un specialist în resurse umane să stimuleze implicarea angajaților

Pentru a atrage și a menține angajații potriviți, este important ca și compania, prin primul său reprezentant, specialistul în resurse umane, să facă lucrurile cum trebuie. Astfel, un bun recrutor va ști să prezinte o viziune clară asupra scopurilor, asupra obiectivelor companiei și asupra așteptărilor pe care le are de la angajați, va defini în detaliu sarcinile angajaților și se va asigura că aceștia au înțeles care le este contribuția la obiectivele companiei, va oferi un feedback clar asupra rezultatelor afacerii și își va arăta aprecierea față de angajații dedicați și eficienți.