Auditorii interni sunt esențiali pentru succesul unei întreprinderi din mai multe puncte de vedere. Aceștia sunt responsabili pentru a se asigura că toate tranzacțiile financiare sunt corecte și că banii nu sunt cheltuiți în mod necorespunzător. De asemenea, aceștia contribuie la reducerea riscului de fraudă, ceea ce ajută la buna funcționare a întreprinderilor și la mulțumirea investitorilor.

Dacă vă gândiți să angajați un auditor intern, iată câteva lucruri pe care ar trebui să le știți:

– Auditorii interni trebuie să fie pregătiți în domeniul lor. Acest lucru înseamnă că vor avea o diplomă de licență și cel puțin 5 ani de experiență de lucru ca profesioniști în domeniul auditului înainte de a începe să lucreze pentru compania dumneavoastră.

– Cel mai probabil, aceștia vor proveni de la o altă companie sau organizație cu valori similare cu ale dumneavoastră, așa că asigurați-vă că vă simțiți confortabil cu trecutul și istoricul lor înainte de a-i angaja.

– Deoarece există atât de multe tipuri diferite de audituri disponibile în prezent (inclusiv cele financiare, operaționale și de conformitate), este important pentru companii să găsească pe cineva care are experiență cu fiecare tip înainte de a lua orice decizie cu privire la angajarea lor pentru nevoile dvs. specifice.

Un audit intern este o examinare a practicilor și procedurilor contabile utilizate de o societate. Auditorii interni examinează informațiile, sistemele și controalele financiare ale unei organizații pentru a determina dacă acestea funcționează în conformitate cu politicile și procedurile stabilite.

Auditorii interni pot fi de ajutor companiilor în mai multe moduri

-Ei pot contribui la prevenirea fraudei sau a altor tipuri de management defectuos prin identificarea zonelor în care există puncte slabe în sistem și prin recomandarea de îmbunătățiri.

-Ei pot oferi o perspectivă asupra modului în care managementul implementează politicile și procedurile.

De asemenea, pot ajuta la identificarea domeniilor în care o companie ar putea avea nevoie de schimbări pentru a-și îmbunătăți raportarea financiară și conformitatea cu reglementările relevante.

Auditorii interni au responsabilitatea de a se asigura că registrele financiare ale unei companii sunt corecte și actualizate. Ei fac acest lucru prin efectuarea unui audit financiar intern și ale altor înregistrări ale societății și prin compararea acestora cu rezultatele reale ale operațiunilor sale.

Auditul intern se realizează în diverse moduri, în funcție de natura companiei și de industria sa. Scopul principal este de a se asigura că procesele de afaceri se desfășoară în mod corespunzător și că există controale pentru a preveni apariția erorilor.

Un audit intern tipic ar putea implica examinarea unui eșantion de facturi sau chitanțe de vânzări pentru a se asigura că au fost completate corespunzător, verificarea faptului că cecurile de plată au fost semnate de personalul corespunzător, efectuarea unei numărători fizice a inventarului pentru a verifica acuratețea în raport cu rapoartele de inventariere computerizate sau examinarea documentelor financiare, cum ar fi extrasele bancare sau declarațiile fiscale.

Auditorii interni pot face evaluări ale riscurilor sau a proiectelor de raportare a managementului

Aceste activități sunt adesea desfășurate ca parte a unui plan general de gestionare a riscurilor pentru organizația auditată.

Pentru a efectua un audit intern, o firmă de contabilitate trebuie mai întâi să primească din partea conducerii accesul la registrele companiei. Apoi, auditorul va examina aceste înregistrări și le va compara atât cu politicile interne, cât și cu orientările stabilite de agenții externe.

După ce auditul a fost finalizat, contabilul își prezintă constatările într-un raport care subliniază orice discrepanțe descoperite între ceea ce era de așteptat și ceea ce s-a întâmplat în realitate. Acest raport ar trebui să includă, de asemenea, recomandări cu privire la modul în care aceste discrepanțe pot fi abordate în viitor, astfel încât să nu se mai repete (de exemplu, angajarea de personal suplimentar).